Totally Traffic
 
 

Fietsverlichting laat je zien!

Deze  fietsverlichtingscampagne voor het voortgezet onderwijs!  In het najaar van 2010 is de campagne Fietsverlichting laat je zien! van start gegaan in regio Noord-Limburg. Inmiddels doen alle regio's mee aan de campagne.

Goed om eerst te weten wat de regels zijn voor fietsverlichting en reflectoren op een fiets?
Als fietser moet u ‘s nachts en overdag als het zicht ernstig wordt belemmerd een voorlicht en achterlicht aan hebben of losse lampjes gebruiken. Er moeten altijd reflectoren zitten op de achterkant van de fiets, op de trappers en op de wielen (velgen) of banden. Voor meer informatie lees de flyer over fietsverlichting of klik hier voor informatie van de rijksoverheid.

Onderdelen van de campagne

 De campagne bestaat uit:
  • Fietscheck  een verpilcht onderdeel.  Uitvoering bij voorkeur in november. Stagairs kunnen bij dit onderdeel  onderdeel ondersteunen al dan niet met een reparatieteam of vrijwilliger van VVN zie hiervoor ook de maatschappelijke stage;
  • Lesopdracht ‘Hoe zou jij het doen? Fietsverlichting daarom!’ waarmee tweedeklassers zelf aan de slag gaan om een campagneposter of –film te maken. Hier is een wedstrijd aan verbonden. Per regio wordt er een winnaar voor de mooiste poster en mooiste filmpje gekozen. De regio winnaars gaan strijden voor de winnende poster en het winnende filmpje. De winnende inzendingen worden volgend jaar ook weer ingezet als dé campagnemiddelen. En de beste inzending wint een klassenuitje naar Movie Park Duitsland. Klas(sen) van de deelnemende scholen kunnen inschrijven voor 1 oktober, zie het aanmeldingsformulier. De uiterste datum voor de inzendingen is 15 november. Zie het inzendingenformulier;
  • Informeren van de ouders (zie ouderbrief);
  • Vanaf week 50 controleert en handhaaft de politie.

Genomineerde posters 2016-2017

Genominieerde filmpjes 2016-2017
 

Resultaten van de wedstrijd 2016-2017

De wedstrijd heeft ook in 2016-2017 weer veel mooie resultaten opgeleverd. Het was voor de jury dan ook een hele klus om per regio een poster en een filmpje te kiezen. Alle inzendingen zijn samen gevat in een compilatie voor Limburg. Er is een compilatie met alle posters en een compilatie met alle filmpjes. Deze  zijn te bekijken via de volgende linken :

Ingezonden posters en filmpjes 2016

Uit de vele inzendingen heeft de jury,  bestaande uit vertegenwoordigers van politie, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, projectadviseur communicatie van de provincie Limburg, Veilig Verkeer Nederland, coördinatoren van de Regionale Mobiliteitsoverleggen (RMO’s) en natuurlijk ook 2 leeftijdsgenoten van de wedstrijddeelnemers (van Lyceum Schöndeln te Roermond) voor iedere regio een regiowinnaar gekozen en tot slot een provinciale winnaar.

De winnende poster is geworden "Laat je zien". De poster is gemaakt door het Bonnefanten college te Maastricht.

 

Het winnende filmpje     Filmpje: “fietslicht maakt zicht" is gemaakt door het Broeklandcollege te Hoensbroek.

Deze poster en fimpje zullen volgend jaar worden gebruikt als campagnemateriaal.

De resultaten van de voorgaande jaren zijn terug te vinden bij de downloads onder "winnende posters en filmpjes vanaf schooljaar 2010-2011

".


« terug

 
bg